Waterputten voor Okwe Amaeze Obibi Owerri

Stichting Water Life Africa

Looksingel 17                          

2635 EB Den Hoorn

Telefoon: 015-2620784

Contactpersoon: Dhr. S.O. Kouma

Achtergrond van de stichting

De problematiek rondom schoon drinkwater in Afrika is nog altijd schrijnend. Mensen lopen vaak vele kilometers naar vervuilde waterstroompjes waar ze vervolgens cholera en diaree van oplopen. Onder de omstandigheden in Afrika, leidt dit regelmatig tot de dood. De groep die het zwaarst getroffen wordt, zijn de kinderen. Zij zijn het kwetsbaarst en lopen sneller ziektes op die hun ontwikkeling niet ten goede komt.

 

Met onze stichting willen we bereiken dat juist ook de armste gebieden van Afrika niet langer verstoken zijn van schoon water. Schoon water is nodig om te kunnen overleven! De voorzitter van de stichting is afkomstig uit Nigeria. Hij is daarom bekend met de lokale situatie. Het dorp Owerri is het hardst getroffen in de regio. De laatste 4 jaar zijn er zowel kinderen, vrouwen als mannen gestorven in het dorp, door het gebrek aan schoon water. Toen de voorzitter 2 jaar geleden met zijn eigen ogen zag dat een klein jongetje van drie jaar oud stierf aan cholera, door het drinken van vervuild water, besloot hij actie te ondernemen en in november 2007 de stichting Water Life Africa op te zetten.

Onze doelstelling

Schoon (drink)water voor de kinderen van Owerri’

Het eerste waterputtenproject zal worden uitgevoerd in het dorp Okwe-Amaeze Owerri, Imo State, Nigeria West Afrika. We willen schoon drinkwater creëren op loopafstand voor de bevolking, om zo mensenlevens te redden. Dit willen we bereiken door het slaan van vier waterputten waar de 4500 inwoners van het dorp, waaronder vele kinderen, gebruik van kunnen maken. De waterputten zullen gerealiseerd worden door een constructie te maken van boorgaten met pijpleidingen om zo water te kunnen tappen.

Het resultaat

‘In augustus 2019 staan er in  van Okwe-Amaeze Obibi Owerri, Nigeria, 2 waterputten waar de inwoners van het dorp vrij gebruik van kunnen maken.’

Het resultaat van het aanleggen van de vier waterputten zal zijn, dat de mensen, waaronder vele kinderen, in hun eigen dorp Okwe-Amaeze Obibi Owerri, toegang hebben tot schoon (drink)water. Door deze voorziening zal de diaree afnemen en de ziekte cholera minder snel opgelopen worden. Dit betekent dat de gezondheid van de 5000 inwoners van het dorp, waaronder vele kinderen aanzienlijk zal verbeteren. Als de gezondheid van de kinderen verbetert, verbetert de toekomst van het dorp Okwe-Amaeze Obibi Owerri.

Onze partner

De partnerorganisatie in het dorp aldaar wordt gevormd door belangrijke mensen uit het dorp. Het bestuur bestaat uit de leider van de kerk dr. don U. Ozurumba, ouderpersoon A.O. Nwosu en dorpshoofd chief Alex M. Afor. Deze organisatie zal de ingenieur en tevens uitvoerder van het project, Victor N. Adikuru, aansturen. Hij heeft de technische kennis die nodig is voor het aanleggen van de waterputten. Victor is een oude bekende van de voorzitter, hij heeft hem ontmoet toen hij in Delft bij Unesco in de meestergraad afstudeerde. Ongeveer 50 mensen die in het dorp leven, hebben toegezegd zich kosteloos in te zetten om alles te bouwen en toezicht te houden op de activiteiten. Zij willen zich graag inzetten voor een betere toekomst van hun gemeenschap.

De activiteiten in Owerri

‘Aanleg van 2 waterputten’

De partnerorganisatie realiseert de uitvoering van de activiteiten in Owerri. In februari 2019 zal begonnen worden met het boren in de grond. Dit zal ten uitvoering worden gebracht door een daarin gespecialiseerd bedrijf. In deze maand zullen tevens de materialen worden ingekocht. In november wordt dan vervolgens begonnen met de werkelijke aanleg van de waterputten. In augustus 2019 zullen de waterputten helemaal klaar zijn en hebben alle inwoners van het dorp Okwe – Amaeze Obibi Owerri toegang tot schoon water.

Duurzaamheid van het project

De bus die door Stichting Water Life Africa is overgebracht naar Okwe Amaeze Obibi Owerri zorgt voor de duurzaamheid van het waterputtenproject. Er worden tickets verkocht om van de bus gebruik te kunnen maken. Deze middelen worden ingezet voor het onderhouden van de waterputten in de toekomst. Op deze manier is de duurzaamheid van het project gegarandeerd en kan de bevolking vele jaren gebruik maken van de waterputten.

Evaluatie

‘Leren is verbeteren’

Op verschillende momenten in het project zullen we evalueren. Er zijn momenten ingebouwd na de eerste maand, na de vierde maand en na de realisatie van het project. We hebben daarbij speciale aandacht voor de samenwerking met onze partner, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de tijdsplanning en natuurlijk de kosten. De eindevaluatie met de financiële verantwoording voor onze sponsors en donoren wordt geschreven na de uitvoering van het project in september 2019.

 

De kosten voor het project

MaterialenStuksprijs in euro’sUitgaven in euro’s
20 zakken cement20,00400,00
3 zakken zand85,00255,00
3 zakken grind83,00249,00
pijpleidingen1400,00
Boorgaten door bedrijf3000,00
Opslagtank water375,001500,00
Tankstandaard125,00500,00
Waterkranen13,7555,00
Stoppers voor dichten kranen16,2565,00
Onvoorzien*576,00
Totaal8000,00

 

DekkingsplanBedrag
Fondsen6000,00
Opbrengsten inzamelingsacties2000,00
Totaal8000,00

Toekomstplannen

Dit project is het eerste van een aantal projecten die zullen volgen. De komende jaren wil Water Life Africa waterputten aanleggen in verschillende delen in West-Afrika. Het ‘waterputten voor Okwe-Amaeze Obibi Owerri’ project zal gebruikt worden als basisproject. Dat wil zeggen dat de leerpunten die naar voren komen als dit project is afgerond, gebruikt zullen worden bij het maken van nieuwe plannen rondom het aanleggen van waterputten in West-Afrika. Op dit moment zijn we daarom bezig met het leggen van contacten in verschillende regio’s in West-Afrika.

Voorlichting in Nederland

We vinden het erg belangrijk dat mensen weten wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken met onze stichting. Daarom hebben we inmiddels contacten gelegd met medewerkers van Midden-Delfland, de gemeente waar onze stichting gevestigd is. Dit heeft onder andere geresulteerd in het volgende: in Midden-Delfland hebben wij de gelegenheid gehad ons te presenteren aan de inwoners van Den Hoorn (gemeente Midden-Delfland). Op een festival hebben we onszelf voorgesteld en onze doelstellingen gepresenteerd en het aanwezige publiek uitgelegd dat hulp heel hard nodig is in West-Afrika. Verschillende sponsoren hebben dit voor ons mogelijk gemaakt: de Dutch Flower Group, de firma Fachjan en de Gebroeders Nederpel; alle bedrijven, die in de tuinbouwsector actief zijn in het westland.

 

Op het festival kwamen inwoners van de gemeente Midden-Delfland af, waaronder ook veel kinderen die anders niet snel geïnformeerd zouden worden over het waterprobleem in Afrika. Tevens kwamen er studenten van de Technische Universiteit van Delft op af, studenten die vanuit hun opleiding bezig zijn met de waterproblematiek in de wereld.

Adress

Looksingel 17

2635 EB Den Hoorn

Zuid-Holland

Nederland

Bankrekening

NL13 ABNA 0247 2058 93

KvK Haaglanden: 27307484

Email

info@waterlifeafrica.nl

Telephone

T: +31 152 620 784 

M: +31 651 366 232

error: