ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze erkenning kunnen zowel wij als onze donateurs gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze erkenning kunnen zowel wij als onze donateurs gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen.

De belangrijkste fiscale voordelen zijn:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. Daar kunt u ook onze ANBI-statuscontroleren.

Adress

Looksingel 17

2635 EB Den Hoorn

Zuid-Holland

Nederland

Bankrekening

NL13 ABNA 0247 2058 93

KvK Haaglanden: 27307484

Email

info@waterlifeafrica.nl

Telephone

T: +31 152 620 784 

M: +31 651 366 232

error: